head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükafatlarıRepressiya qurbanlarıQurultayların materiallarıNəşrlərFotoalbom
head
head
XəbərlərƏlaqə
head
tr
tr
XANIMANA ƏLIBƏYLI
 
Xanımana Sabir qızı Əlibəyli 20 aprel 1920-ci ildə Bakı şəhərində zəngin mədəni ənənələrə malik zadəgan ailəsində dünyaya göz açmışdır.
16 yaşında ikən Xanımana Əlibəyli Bakıda Tibb İnstitutuna daxil olmuşdu.
Bədii yaradıcılıq sahəsində yeni, ciddi uğurlar qazanan məhsuldar şairəmiz 1953-cü ildə o zamankı uşaq ədəbiyyatımızın görkəmli simalarından olan Mirvarid Dilbazi və Mikayıl Rzaquluzadənin zəma¬nətləri ilə SSRİ Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul edilmişdir.
1985-ci ildə Azərbaycan SSRİ-nin Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. 1991-ci ildə ona Əməkdar İncəsənət xadimi adı verilmişdir. 1998-ci ildə Xanımana «İlin qadını» adını almaq şərəfinə nail oluşdur. 1999-cu ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev şairəyə Prezident təqaüdü təyin etmişdir.
   daha ətraflı...
MƏMMƏD RAHIM
(1907-1977)


 
Hüseynov Məmməd Abbas oğlu – şair, 1934-cü ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın xalq şairi (1957), Azərbaycanın Əməkdar İnjəsənət xadimi (1940), Dövlət Mükafatı Laureatı (1949).
   daha ətraflı...
MİRZƏ İBRAHİMOV
(1911-1993)

 
İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu – nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas, publisist, 1934-cü ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın xalq yazıçısı (1961), Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki (1945), SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1950), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1965), Beynəlxalq Nehru mükafatı laureatı (1979), Azərbaycanın Əməkdar İcnəsənət xadimi (1941), Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1981), SSRİ xalq deputatı (1989).
   daha ətraflı...
NƏBİ XƏZRİ
1924

 
Babayev Nəbi Ələkbər oğlu — şair, nasir, dramaturq, publisist, tərjüməçi, 1947-ci ildən AYB-nın üzvü, Ümumittifaq Lenin komsomolu mükafatı laureatı (1968), SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1973), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1982), Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1979), Azərbaycanın Xalq şairi (1984).
   daha ətraflı...
RÜSTƏM İBRAHİMBƏYOV
1939

 
İbrahimbəyov Rüstəm Məmmədibrahim oğlu – nasir, dramaturq, ssenarist, 1969-cu ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi, Ümumittifaq Komsomolu mükafatı laureatı (1980), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1980), Rusiyanın Dövlət mükafatı laureatı (1994-1996).
   daha ətraflı...
RƏSUL RZA
(1910-1981)

 
Rzayev Rəsul İbrahim oğlu – şair, dramaturq, 1934-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1980), Azərbaycanın Xalq şairi (1960), SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1951), Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı, Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi (1945).
   daha ətraflı...
SƏMƏD VURĞUN
(1906-1956)

 
Vəkilov Səməd Yusif oğlu – şair, dramaturq, tərcüməçi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, publisist, ictimai xadim, 1934-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, iki dəfə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1941-1942), Azərbaycan EA həqiqi üzvü (1945), Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi (1943), filologiya elmləri fəxri doktoru (1956), Azərbaycanın Xalq şairi (1956).
   daha ətraflı...
SÜLEYMAN RÜSTƏM
(1906-1989)

 
Rüstəmzadə Süleyman Əliabbas oğlu – şair, dramaturq, 1934-cü ildən ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi (1943), Azərbaycanın xalq şairi (1960), SSRİ dövlət Mükafatı Laureatı (1950), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1970), Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1976).
   daha ətraflı...
BƏXTİYAR VAHABZADƏ
 
Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu — şair, dramatur, ədəbiyyatşünas, 1945-ji ildən AYB-nın üzvü, Azərbayjanın xalq şairi (1984), f.e.d. (1964), professor, AMEA həqiqi üzvü (2000), Azərbayjan Əməkdar İnjəsənət xadimi (1974), Azərbayjanın Dövlət mükafatı laureatı (1976), SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı (1988), Azərbayjan Respublikası Ali Sovetinin deputatı (1990), Milli Məjlisin üzvü (1995, 2000).
   daha ətraflı...
MEHDİ HÜSEYN
(1909-1965)

 
Hüseynov Mehdi Əli oğlu – nasir, dramaturq, tənqidçi, 1943-cü ildən AYB-nın üzvü, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1950), Azərbaycanın xalq yazıçısı (1964).
   daha ətraflı...

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
01.10.2014 ELÇIN HÜSEYNBƏYLI ISTEFA VERDI...
tr
22.09.2014 AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN (AYB) GƏNCƏ BÖLMƏSINƏ YENI
SƏDR SEÇILIB
tr
11.09.2014 AYB.KITAB.AZ SAYTININ TƏQDIMAT MƏRASIMI
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head