head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükafatlarıRepressiya qurbanlarıQurultayların materiallarıNəşrlərFotoalbom
head
head
XəbərlərƏlaqə
head
tr
tr
MÖVLUD SÜLEYMANLI
(d. 1943)
 
Balakişiyev Mövlud Süleyman oğlu - nasir, dranaturq, 1980-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Respublika Jurnalistlər İttifaqının "Qızıl qələm" mükafatı Laureatı (1974), M.Qorki adına Ümumittifaq ədəbi müsabiqəsinin laureatı (1983), Əməkdar incəsənət xadimi, "Qızıl sünbül" adəbi mükafatının laureatı (1991). Azərbaycan Xalq yazıçısı (2006).
   daha ətraflı...
İSA HÜSEYNOV
(d. 1928)
 
Hüseynov İsa Mustafa oğlu nasir, ssenarist, 1952-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan İncəsənət xadimi (1976), Azərbaycan Xalq yazıçısı (1988). "İstiqlal" ordeni ilə təitif olunub (1988).
   daha ətraflı...
VAQIF SƏMƏDOĞLU
(d. 1939)

 
VAQIF SƏMƏDOĞLU
(d. 1939)

Vəkilov Vaqif Səməd oglu – şair, dramaturq, publisist, 1970-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Əməkdar incəsənət xadimi (1989), Azərbaycanın Xalq şairi (1999), Milli Məclisin deputatı (2000,2005). “Sərəf” ordeni ilə təltif olunub (2009).
   daha ətraflı...
MƏMMƏD ARAZ
(1933-2004)


 
MƏMMƏD ARAZ
(1933-2004)

Ibrahimov Məmməd İnfil oğlu – şair, tarcüməçi, publisist, 1957-ci ildən Azərbaycan Yazıcılar Birliyinin üzvü, Əməkdar mədəniyyət işçisi (1978), Əməkdar mədəniyyət xadimi (1984), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1988), Azərbaycanın Xalq şairi (1991). "Istiqlal" ordeni ilə təltif olunub (1995).
   daha ətraflı...
HÜSEYN ARIF
(1924-1992)
 
Huseynzada Hüseyn Camal oğlu – şair, 1949-cu ildən Azərbaycan Yazıcılar Birliyinin üzvü, "Qızıl oraq" mükafatı lau¬reatı (1971), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1978), Azərbaycanən Xalq şairi (1989).
   daha ətraflı...
SÜLEYMAN RÜSTƏM
(1906-1989)
 
Rüstəmzadə Süleyman Əliabbas oğlu – şair, dramaturq, 1934-cü ildən ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi (1943), Azərbaycanın xalq şairi (1960), SSRİ dövlət Mükafatı Laureatı (1950), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1970), Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1976).
   daha ətraflı...
OSMAN SARIVƏLLİ
(1905-1990)

 
Qurbanov Osman Abdulla oğlu – şair, 1937-ji ildən ildən AYB-nın üzvü, Azərbayjanın xalq şairi (1977).
1905-ji il dekabrın 17-də Azərbayjanın Qazax rayonunun II Şıxlı (Sarıvəlli) kəndində anadan olmuşdur. İkinji Moskva Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil almışdır (1929-1932). Bakı Pedaqoci texnikumunda müəllim (1932-1935), Bakı Teatr texnikumunda müdir (1939-1940), Azərbayjan EA Nizami adına Dil və Ədəbiyyat institutunda müdir müavini, «Ədəbiyyat qəzeti»nin redaktoru, Uşaqgənjnəşrdə redaktor, Azərbayjan Yazıçılar İttifaqında şeir üzrə məsləhətçi vəzifələrində işləmişdir.

   daha ətraflı...
XƏLİL RZA ULUTÜRK
(1932-1994)

 
Xəlilov Xəlil Rza oğlu – şair, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, 1954-jü ildən AYB-nın üzvü, f.e.d. (1969), Azərbayjanın Əməkdar İnjəsənət xadimi (1986), M.F.Axundov adına ədəbi mükafat laureatı (1991), Azərbayjanın xalq şairi (1992).
   daha ətraflı...
SABİR RÜSTƏMXANLI
1946
 
Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu — şair, tənqidçi, publisist, tərjüməçi, 1978-ji ildən AYB-nın üzvü, Azərbayjan komsomolu mükafatı laureatı (1982), M.F.Axundov adına ədəbi mükafat laureatı (1989) Azərbayjan Respublikası Ali Sovetinin deputatı (1990), Milli Məjlisin üzvü (yaranandan bu günədək), «Vektor» Beynəlxalq Elm Mərkəzinin direktoru.
   daha ətraflı...
ZƏLİMXAN YAQUB
 
Yaqubov Zəlimxan Yusif oğlu — şair, 1983-jü ildən AYB-nın üzvü, Azərbayjanın xalq şairi.
1950-ji il yanvarın 21-də Gürjüstanın Bolnisi rayonunun Kəpənəkçi kəndində anadan olmuşdur. ADU-nun kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil almışdır (1967-1972). «Yazıçı» nəşriyyatında redaktor və poeziya şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır, Milli Məjlisin üzvü olmuşdur (1995, 2000).

   daha ətraflı...
SÖHRAB TAHİR
 
Tahiri Söhrab Əbülfəz oğlu — şair, nasir, publisist, 1958-ji ildən AYB-nın üzvü, Azərbayjanın mədəniyyət işçisi (1984), Azərbayjan xalq şairi (1998).
   daha ətraflı...
NƏRİMAN HƏSƏNZADƏ
 
Həsənzadə Nəriman Əliməmməd oğlu — şair, dramaturq, 1954-jü ildən AYB-nın üzvü, Azərbayjanın Əməkdar İnjəsənət xadimi (1981), filologiya elmləri namizədi (1965), Azərbayjan Respublikası Ali Sovetinin deputatı (1990).
   daha ətraflı...
QABİL
 
İmamverdiyev Qabil Allahverdi oğlu — şair, 1949-ju ildən AYB-nnn üzvü, Azərbayjan Dövlət mükafatı laureatı (1976), Əməkdar injəsənət xadimi (1984), Azərbayjanın xalq şairi (1992).
   daha ətraflı...
HƏKİMƏ BİLLURİ
(1926-2000)

 
Billuri Həkimə İbrahim qoızı – şair, ədəbiyyatşünas, 1958-ji ildən AYB-nın üzvü, Əməkdar İnjəsənət xadimi (1984), Azərbayjanın xalq şairi (1998).
   daha ətraflı...
MİRVARİD DİLBAZİ
(1912-2001)

 
Dilbazi Mirvarid Paşa qızı – şair, 1934-cü ildən AYB-nın üzvü, Azərbayjanın Əməkdar Mədəniyyət işçisi (1976), Azərbaycanın xalq şairi (1979). 1912-ci il avqust ayının 19-da Azərbayjanın Qazax mahalının Xanlıqlar (indiki Musaköy) kəndində anadan olmuşdur. APİ-nin dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdır (1932). Azərbaycan EA-nın Əlyazmaları fondunda şöbə müdiri (1934-1938), Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında tərcüməçi (1938-1940) vəzifələrində çalışmışdır.
   daha ətraflı...
FİKRƏT QOCA
1935
www.fikretqoca.az
 
Qoсayev Fikrət Göyüş oğlu — şair, 1967-ji ildən AYB-nın üzvü, Əməkdar injəsənət xadimi (1978), Azərbayjanın xalq şairi (1998).
   daha ətraflı...
СABİR NOVRUZ
(1933-2002)

 
Novruzov Cabir Mirzəbəy oğlu – şair, 1958-ci ildən AYB-nın üzvü, Azərbayjan komsomolu mükafatı laureatı (1969), Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi (1978), Azərbaycanın xalq şairi (1999), Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı (1995).
   daha ətraflı...
NƏBİ XƏZRİ
 
Babayev Nəbi Ələkbər oğlu — şair, nasir, dramaturq, publisist, tərjüməçi, 1947-ji ildən AYB-nın üzvü, Ümumittifaq Lenin komsomolu mükafatı laureatı (1968), SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1973), Azərbayjan Dövlət mükafatı laureatı (1982), Azərbayjanın Əməkdar injəsənət xadimi (1979), Azərbayjanın Xalq şairi (1984).
   daha ətraflı...
BALAŞ AZƏROĞLU
 
Abizadə Balaş Allahbaxış oğlu — şair, ədəbiyyatşünas, 1958-ci ildən AYB-nın üzvü, filologiya elmləri namizədi (1966), Azərbaycanın xalq şairi (1981).
   daha ətraflı...
BƏXTİYAR VAHABZADƏ
 
Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu — şair, dramatur, ədəbiyyatşünas, 1945-ji ildən AYB-nın üzvü, Azərbayjanın xalq şairi (1984), f.e.d. (1964), professor, AMEA həqiqi üzvü (2000), Azərbayjan Əməkdar İnjəsənət xadimi (1974), Azərbayjanın Dövlət mükafatı laureatı (1976), SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı (1988), Azərbayjan Respublikası Ali Sovetinin deputatı (1990), Milli Məjlisin üzvü (1995, 2000).
   daha ətraflı...
MƏMMƏD RƏHİM
(1907-1977)

 
Hüseynov Məmməd Abbas oğlu – şair, 1934-cü ildən AYB-nın üzvü, Azərbayjanın xalq şairi (1957), Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi (1940), Dövlət Mükafatı Laureatı (1949).
   daha ətraflı...
NİGAR RƏFİBƏYLİ
(1913-1981)

 
Rəfibəyli Nigar Xudadat qızı – şair, tərcüməçi, 1934-cü ildən Yazıçılar İttifaqın üzvü, Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət işçisi (1967), Azərbaycanın xalq şairi (1981).
1913-cü il iyunun 23-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Bakı pedaqoci texnikumunu bitirmişdir (1930).

   daha ətraflı...
RƏSUL RZA
(1910-1981)

 
Rzayev Rəsul İbrahim oğlu – şair, dramaturq, 1934-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1980), Azərbaycanın Xalq şairi (1960), SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1951), Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı, Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi (1945).
   daha ətraflı...
SƏMƏD VURĞUN
(1906-1956)

 
Vəkilov Səməd Yusif oğlu – şair, dramaturq, tərcüməçi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, publisist, ictimai xadim, 1934-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, iki dəfə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1941-1942), Azərbaycan EA həqiqi üzvü (1945), Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi (1943), filologiya elmləri fəxri doktoru (1956), Azərbaycanın Xalq şairi (1956).
   daha ətraflı...
SABİR ƏHMƏDLİ
 
Əhmədli Sabir Məmməd oğlu — nasir, publisist, 1955-ci ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın xalq yazıçısı (1992), Əməkdar incəsənət xadimi (1984), «Qızıl sünbül» ədəbi mükafatı laureatı (1991).
   daha ətraflı...
GÜLHÜSEYN HÜSEYNOĞLU
 
Abdullayev Gülhüseyn Hüseyn oğlu — nasir, ədəbiyyatşünas, 1958-ci ildən AYB-nın üzvü, f.e.d., professor (1988).
   daha ətraflı...
RÜSTƏM İBRAHİMBƏYOV
 
İbrahimbəyov Rüstəm Məmmədibrahim oğlu – nasir, dramaturq, ssenarist, 1969-cu ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi, Ümumittifaq Komsomolu mükafatı laureatı (1980), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1980), Rusiyanın Dövlət mükafatı laureatı (1994-1996).
   daha ətraflı...
MAQSUD İBRAHİMBƏYOV
 
İbrahimbəyov Maqsud Məmmədibrahim oğlu — nasir, kinodramaturq, 1969-cu ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı (1976), Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi (1979), Azərbaycan Respublikası Sülh Komitəsinin sədri, Milli Məclisin üzvü (1995, 2000, 2005).
   daha ətraflı...
ÇİNGİZ ABDULLAYEV
www.chingizabdullayev.ru

 
Abdullayev Çingiz Akif oğlu — nasir, publisist, 1989-cu ildən AYB-nın üzvü, hüquq elmləri doktoru (1991), Azərbaycanın xalq yazıçısı (2005).
   daha ətraflı...
HÜSEYN İBRAHİMOV
 
İbrahimov Hüseyn Məmməd oğlu — nasir, 1952-ci ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın xalq yazıçısı (1998).
   daha ətraflı...
ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏ
(1921-2003)
www.azizajafarzade.com

 
Cəfərzadə Əzizə Məmməd qızı – nasir, ədəbiyyatşünas, 1946-cı ildən AYB-nın üzvü, f.e.d. (1970), professor (1975), Azərbaycanın xalq yazıçısı (2001).

   daha ətraflı...
ELÇİN
 
Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu — nasir, dramaturq, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, ictimai xadim, 1968-ci ildən AYB-nın üzvü, f.e.d., professor, Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1984), xalq yazıçısı.
   daha ətraflı...
HÜSEYN ABBASZADƏ
 
Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu — nasir, 1948-ci ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi (1979), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1984), SSRİ Yazıçılar İttifaqının və ÜİHİŞ-nın mükafatı laureatı (1988), Azərbaycanın xalq yazıçısı (1991).
   daha ətraflı...
QILMAN İLKİN
 
Musayev Qılman İsabala oğlu — nasir, 1950-ci ildən AYB-nın üzvü, M.F.Axundov adına Dövlət mükafatı laureatı (1967), Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1989).
   daha ətraflı...
ƏBÜLHƏSƏN
(1904-1986)

 
Ələkbərzadə Əbülhəsən Əlibaba oğlu – nasir, 1934-cü ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın xalq yazıçısı (1979).
   daha ətraflı...
ƏLİ VƏLİYEV
(1901-1983)

 
Vəliyev Əli Qara oğlu – nasir, 1937-ci ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın xalq yazıçısı (1974), M.F.Axundov adına Dövlət mükafatı laureatı (1958).
   daha ətraflı...
İLYAS ƏFƏNDİYEV
(1914-1996)


 
Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu – nasir, dramaturq, 1940-cı ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1960), Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı (1972), Azərbaycanın xalq yazıçısı (1979).
   daha ətraflı...
ANAR
1938
www.anar.az

 
Rzayev Anar Rəsul oğlu – nasir, dramaturq, kinodramaturq, 1964-cü ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi (1976), respublika Dövlət mükafatı laureatı (1980), Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı (1987), SSRİ Xalq deputatı (1989), Xalq yazıçısı (1998), Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü (1995, 2000).
   daha ətraflı...
YUSİF SƏMƏDOĞLU
(1935-1998)

 
Vəkilov Yusif Səməd Vurğun oğlu – nasir, 1958-ci ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycan komsomolu mükafatı laureatı (1970), Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi (1980), Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı (1990).
   daha ətraflı...
ƏNVƏR MƏMMƏDXANLI
(1913-1990)

 
Məmmədxanlı Ənvər Qafar oğlu – nasir, kinodramaturq, tərcüməçi, 1938-ci ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1963), Azərbaycanın xalq yazıçısı (1987).
   daha ətraflı...
BAYRAM BAYRAMOV
(1918-1994)

 
Bayramov Bayram Salman oğlu – nasir, 1954-cü ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın xalq yazıçısı (1984), Azərbaycan Dövlət Mükafatı Laureatı (1990), Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı (1990).
   daha ətraflı...
İSMAİL ŞIXLI
(1919-1995)

 
Şıxlinski İsmayıl Qəhrəman oğlu – nasir, ədəbiyyatşünas, publisist, Azərbayjan komsomolu mükafatı laureatı (1976), filologiya elmləri namizədi (1954), Azərbayjanın xalq yazıçısı (1984), Azərbayjan Respublikası Ali Sovetinin deputatı (1990), M.F.Axundov adına ədəbi mükafat laureatı (1991). 1919-ju il martın 22-də Azərbayjanın Qazax rayonunun II Şıxlı kəndində anadan olmuşdur. APİ-nin dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdır (1937-1941).
   daha ətraflı...
İMRAN QASIMOV
(1918-1981)

 
Qasımov İmran Haşım oğlu – dramaturq və kinossenarist, (1939-cu ildən AYB-nın üzvü, Əməkdar İcnəsənət xadimi (1960), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1986), Azərbaycanın xalq yazıçısı (1979).
   daha ətraflı...
MİRZƏ İBRAHİMOV
(1911-1993)

 
İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu – nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas, publisist, 1934-cü ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın xalq yazıçısı (1961), Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki (1945), SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1950), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1965), Beynəlxalq Nehru mükafatı laureatı (1979), Azərbaycanın Əməkdar İcnəsənət xadimi (1941), Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1981), SSRİ xalq deputatı (1989).
   daha ətraflı...
SÜLEYMAN RƏHİMOV
(1900-1983)

 
Rəhimov Süleyman Hüseyn oğlu – nasir, 1938-ci ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın xalq yazıçısı (1960), Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1975).
   daha ətraflı...
MEHDİ HÜSEYN

(1909-1965)

 
Hüseynov Mehdi Əli oğlu – nasir, dramaturq, tənqidçi, 1943-cü ildən AYB-nın üzvü, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1950), Azərbaycanın xalq yazıçısı (1964).
   daha ətraflı...

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
01.10.2014 ELÇIN HÜSEYNBƏYLI ISTEFA VERDI...
tr
22.09.2014 AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN (AYB) GƏNCƏ BÖLMƏSINƏ YENI
SƏDR SEÇILIB
tr
11.09.2014 AYB.KITAB.AZ SAYTININ TƏQDIMAT MƏRASIMI
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head