head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükafatlarıRepressiya qurbanlarıQurultayların materiallarıNəşrlərFotoalbom
head
head
XəbərlərƏlaqə
head
tr
tr
«Mir literaturi» qəzeti
 

   daha ətraflı...
"Azərbaycan " dərgisi
 
İlk nömrəsi 1923-cü il yanvar ayının 28-də işıq üzü görüb. Əsas məqsədi Azərbaycan ədəbiyyatının, nəzəri ədəbiyyatşünaslığın, ictimai və elmi fikrin, bütövlükdə mədəniyyətin mənzərəsini əks etdirmək, çağdaş dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətində gedən proseslərin, mövcud cərəyan və təmayüllərin milli düşüncədə təzahürünü, eyni zamanda qloballaşma şəraitində ədəbiyyat və mədəniyyətimizin milli istiqamətlərinin qorunmasını təmin etməkdir.
   daha ətraflı...
"Литературный Азербайджан"
 
Журнал «Литературный Азербайджан» был создан в 1931 году для пропаганды лучших произведений азербайджанской литературы на русском языке. С этой задачей журнал, по признанию Президента Республики Гейдара Алиева, справляется успешно, в 1981г. награжден орденом «Дружба народов». Публикации в журнале представляют панораму азербайджанской литературы с древнейших времен (Низами, Физули) до наших дней.
   daha ətraflı...
"Ulduz" dərgisi
 
Baş redaktoru Elçin Hüseynbəylidir.
1967-ci ildən nəşr olunur.Tirajı 300 nüsxədir.
   daha ətraflı...
«Qobustan» sənət toplusu
 
İlk baş redaktoru xalq yazıçısı Anar olmuşdur. Toplunun yaradılmasında, dəyərli nəşr kimi formalaşmasında, tanınmasında qarşılaşdıığı çətinliklərdən, o zamankı senzura səddlərindən qorunmasında onun müstəsna rolu danılmazdır.

İldə dörd dəfə çıxan toplunun indiyəjən 132 sayı işıq üzü görmüşdür.

   daha ətraflı...
«Körpü» dərgisi
 
«Körpü» ilk dəfə 2004-cü ildə almanax kimi işıq üzü görüb. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 17.05.2004-jü il tarixdə keçirilən XI Qurultayının qərarı ilə almanax rüblük ədəbi – tənqid dərgisi kimi təsis olunur. Dərginin daş redaktoru tənqidçi Əsəd Cahangirdir.
   daha ətraflı...
«Dünya ədəbiyyatı»
 
«Dünya ədəbiyyatı» dərgisinin əsası 2004-cü ilin mayında qoyulub. Məqsədi dünya ədəbiyatı nümunələrinin, eləcə də tərcümə praktikası və nəzəriyyəsi həqqındakı araşdırmaların azərbaycan dilinə tərcüməsi və təqdim olunmasıdır. Konseptual olaraq heç bir ideoloji bazaya,nəzəriyyəyə söykənmir.
   daha ətraflı...
«Mütərcim» jurnalı
 
1996-cı ildən fəaliyyət göstərən «Mütərcim» ədəbi, elmi, tərcümə jurnalı Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Bakı Slavyan Universiteti və «Mütərcim» Tərcümə Mərkəzinin həmtəsisçiliyi ilə nəşr olunur. Respublikamızın ədəbi mühitində öz dəst-xətti ilə seçilən dərgi rüblük olaraq ildə 4 dəfə buraxılır.

   daha ətraflı...
«Ədəbiyyat qəzeti»
 
«Ədəbiyyat qəzeti»nin ilk nömrəsi 1 yanvar 1934-cü ildə çapdan çıxmışdır. 1934-1953-jü illərdə (aprelə qədər) «Ədəbiyyat qəzeti», 1959-cu ilin aprelindən «Ədəbiyyat və incəsənət» (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı və Respublika Mədəniyyət Nazirliyinin orqanı), 1991-ci ildən isə Yazıçılar Birliyinin orqanı kimi yenidən «Ədəbiyyat qəzeti» adı ilə nəşr edilmişdir.
   daha ətraflı...

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
01.10.2014 ELÇIN HÜSEYNBƏYLI ISTEFA VERDI...
tr
22.09.2014 AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN (AYB) GƏNCƏ BÖLMƏSINƏ YENI
SƏDR SEÇILIB
tr
11.09.2014 AYB.KITAB.AZ SAYTININ TƏQDIMAT MƏRASIMI
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head