head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükafatlarıRepressiya qurbanlarıQurultayların materiallarıNəşrlərFotoalbom
head
head
XəbərlərƏlaqə
head
tr
tr
   1    2    3   
ELÇIN HÜSEYNBƏYLI ISTEFA VERDI...
 

   daha ətraflı...
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN (AYB) GƏNCƏ BÖLMƏSINƏ YENI
SƏDR SEÇILIB
 

   daha ətraflı...
AYB.KITAB.AZ SAYTININ TƏQDIMAT MƏRASIMI
 

   daha ətraflı...
İLQAR FƏHMI YAZIÇILAR BIRLIYININ KATIBI TƏYIN EDILIB
 

   daha ətraflı...
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BIRLIYININ
KATIBI ARIF ƏMRAHOĞLU
IYUN AYININ 19-DA SƏHƏR
SAATLARINDA VƏFAT EDIB
 

   daha ətraflı...
İLHAM BƏDƏLBƏYLİNİN “PARADOKSI” ŞEİRLƏR TOPLUSUNUN VƏ
TƏRCÜMƏLƏRİNDƏN İBARƏT “S QRANİTSI STRAN PERELETAYUT”
KİTABLARININ TƏQDİMATI
 

   daha ətraflı...
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN 80 İLLİK YUBİLEYİ
 

   daha ətraflı...
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN QURULTAYI
 

   daha ətraflı...
AĞACƏFƏR HƏSƏNLİ-60
 

   daha ətraflı...
TƏRANƏ TURAN RƏHIMLININ “SEVGIMDƏN TANIYACAQLAR”
KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
ƏHMƏDE HƏPO – 80
 

   daha ətraflı...
RƏSUL RZA ADINA ƏDƏBİYYAT FONDUNUN TƏSİS ETDİYİ BEYNƏLXALQ
RƏSUL RZA ƏDƏBİ MÜKAFATLARININ
TƏQDİMAT MƏRASİMİ
 

   daha ətraflı...
“XOŞ GƏLDİN 55 YAŞIM” KİTABININ İMZA
GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
XANIM İSMAYILQIZININ “DUA YAĞIŞI” KİTABININ İMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
TOFIQ MƏLIKLININ “FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA. DAHININ TƏNHALIĞI”
KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
YUSİF NƏĞMƏKARIN “QƏLƏM SƏSİ” KİTABININ İMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
TOFİQ MÜTƏLLİBOV –85
 

   daha ətraflı...
MAHİRƏ ƏLİYEVANIN “KÖNLÜMƏ SƏN DÜŞƏN KİMİ”
KİTABININ İMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
“MÜASİR AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ ƏDƏBİYYATINDA
“ERMƏNİ MƏSƏLƏSİ” ADLI BEYNƏLXALQ KONFRANS
 

   daha ətraflı...
RƏŞİD FAXRALI – 60
 

   daha ətraflı...
NURƏNGİZ GÜN
 

   daha ətraflı...
İSMAYIL ŞIXLI – 95
 

   daha ətraflı...
FƏRİDƏ VƏZİROVA – 90
 

   daha ətraflı...
NİSƏ BƏYİMİN “DUYĞU YAĞIŞLARI”, “YARI”, “ONLİNE” KİTABLARININ İMZA
GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
“LUÇ” MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİ ASSOSİASİYASININ YUBİLEYİ
 

   daha ətraflı...
EMİN MAHMUDOVUN YARADICILIQ
GECƏSİ
 

   daha ətraflı...
ƏNVƏR YUSİFOĞLU-100
 

   daha ətraflı...
XAVƏR QƏHRƏMANİNİN “BÜTÖVLÜK NƏĞMƏSİ” KİTABININ İMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
FƏRQANƏ MEHDİYEVA – 50
 

   daha ətraflı...
ARİF BUZOVNALININ
“SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR” KİTABININ İMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
NƏSIMI” MÜKAFATININ TƏQDIMAT MƏRASIMI
 

   daha ətraflı...
TEYYUB QURBANIN “BIR KƏRƏ YÜKSƏLƏN BAYRAQ” KITABININ
TƏQDIMATI
 

   daha ətraflı...
ƏLİ BƏY HÜSEYNZADƏ-150
 

   daha ətraflı...
GƏNC ŞAİRƏLƏRİN İKİNCİ BEYNƏLXALQ FORUMUNUN İŞTİRAKÇILARI
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNDƏ
 

   daha ətraflı...
ZƏMİNƏ XINALI-50
 

   daha ətraflı...
“BİR BƏND ŞEİR” MÜSABİQƏSİ
QALİBLƏRİNİN
MÜKAFATLANDIRILMA MƏRASİMİ
 

   daha ətraflı...
TARAS ŞEVÇENKO – 200
 

   daha ətraflı...
YAZIÇILAR BIRLIYININ GƏNCLƏR ŞURASI “QANLI GƏLINCIK-13 DƏQIQƏ”
FLƏŞMOBU TƏŞKIL EDIB

 

   daha ətraflı...
MİRƏZİZ SEYİDZADƏNİN YARADICILIQ GECƏSİ
 

   daha ətraflı...
NİGARIN “MALENKİY SKAZOÇNİK İ BELAYA PTİSA NARA”
KİTABININ İMZA GÜNÜ

 

   daha ətraflı...
İTALİYADA NƏŞR OLUNMUŞ “AZƏRBAYCAN ŞEİR
ANTOLOGİYASI”NIN TƏQDİMATI
 

   daha ətraflı...
GƏNC ƏDİBLƏR MƏKTƏBİ ÜZVLƏRİNİN
YAZIÇI İLQAR FƏHMİ İLƏ GÖRÜŞÜ
 

   daha ətraflı...
ƏLİSƏMİD KÜR – 60
 

   daha ətraflı...
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİ GƏNCLƏR ŞURASININ ÜZVLƏRİNƏ YENİ
ÜZVLÜK VƏSİQƏLƏRİNİN TƏQDİMATI
 

   daha ətraflı...
HACI SƏİD ƏMİN NURTƏBRİZİNİN
“SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ”NİN TƏQDİMATI

 

   daha ətraflı...
VÜQAR ƏHMƏDİN “SON NƏFƏSƏDƏK AZƏRBAYCAN”
KİTABININ TƏQDİMATI

 

   daha ətraflı...
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BIRLIYI GƏNCLƏR ŞURASININ TƏDBIRI
 

   daha ətraflı...
MƏMMƏD ORUC “YUQRA” BEYNƏLXALQ MÜKAFATINA LAYIQ GÖRÜLÜB
 

   daha ətraflı...
QASIM QASIMZADƏNİN XATİRƏ GECƏSİ
 

   daha ətraflı...
“20 YANVAR” FACİƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR
 

   daha ətraflı...
RAMİZ ƏSGƏR – 60
 

   daha ətraflı...
AYDIN MƏMMƏDOV – 70
 

   daha ətraflı...
GÜLXANİ PƏNAH, TURAL MƏZAHİROĞLUNUN
“AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA DETEKTİV JANR”
(ÇİNGİZ ABDULLAYEVİN YARADICILIĞI ƏSASINDA)
KİTABININ TƏQDİMAT MƏRASİMİ
 

   daha ətraflı...
“BERCESTE” AYLIQ MƏDƏNİYYƏT, SƏNƏT, ƏDƏBİYYAT DƏRGİSİNİN XÜSUSİ BURAXILIŞI

 

   daha ətraflı...
“MƏTBUAT VƏ ƏDƏBİYYAT” MÖVZUSUNDA DƏYİRMİ MASA
 

   daha ətraflı...
İSRAFİL HÜSEYNOVUN “DUYĞULAR QANADINDA” KİTABININ İMZA GÜNÜ

 

   daha ətraflı...
DİLSUZ MUSAYEVİN “QƏLBİMDƏ GÖYƏRƏN VƏTƏN” KİTABININ İMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
VAQİF ARZUMANLININ “DƏDƏ QORQUDUN QƏBRİNİN İZİ İLƏ” KİTABININ İMZA GÜNÜ

 

   daha ətraflı...
FAZILƏ QARAXANQIZININ “SƏXAVƏT MƏMMƏDOV” KITABININ
IMZA GÜNÜ

 

   daha ətraflı...
GƏNC ƏDIBLƏR MƏKTƏBININ TOPLANTISI
 

   daha ətraflı...
“ULU ÖNDƏR VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBIYYATI” MOVZUSUNDA TƏDBIR
 

   daha ətraflı...
BAKIYA GƏLMIŞ GƏNC ŞAIRLƏRIN AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BIRLIYINDƏ RESPUBLIKA ƏDƏBIYYAT ICTIMAIYYƏTININ NÜMAYƏNDƏLƏRI ILƏ GÖRÜŞÜ
 

   daha ətraflı...
KƏMALƏDDIN QƏDIMIN “ALLAHI SEVSƏYDIN...” KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
“İNTERNET VƏ ƏDƏBIYYAT: PROBLEMLƏR, IMKANLAR”
MÖVZUSUNDA DƏYIRMI MASA

 

   daha ətraflı...
BILDIRIŞ
 

   daha ətraflı...
ZÖHRƏ ƏSGƏROVANIN “TALELƏRƏ YAZILAN MUSİQİ”
KİTABININ İMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
“GENOCİDE ALMANAX” KİTABININ TƏQDİMATI
 

   daha ətraflı...
GƏNC ƏDİBLƏR MƏKTƏBİ DİNLƏYİCİLƏRİNİN YAZIÇI
PƏRVİNLƏ GÖRÜŞÜ

 

   daha ətraflı...
ƏLİ RZA XƏLƏFLİ – 60
 

   daha ətraflı...
AFAQ ŞIXLININ “ÖMRÜMÜN BEŞINCI FƏSLI” KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
FƏXRƏDDIN ZIYANIN 60 ILLIK YUBILEYI VƏ “ŞEIRIYYƏTIM, ŞEIRIM” KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
REYHAN KƏNANIN “ANAMIN GÖZ YAŞI, DƏNIZ” KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
“STRUI ARAQVI I KURI” ANTOLOGIYASININ TƏQDIMAT MƏRASIMI
 

   daha ətraflı...
USTAD DƏRSI
 

   daha ətraflı...
ZƏKA VILAYƏTOĞLUNUN “MILENA” KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
AZƏRBAYCAN PEN-KLUBUNUN PREZIDENTI ÇINGIZ ABDULLAYEV VƏ VITSE-PREZIDENTI NATIQ RƏSULZADƏNIN MƏTBUAT KONFRANSI
 

   daha ətraflı...
HEYDƏR ƏLIYEV VƏ MÜSTƏQILLIK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN ƏDƏBIYYATI MÖVZUSUNDA TƏDBIR
 

   daha ətraflı...
TÜRK DÜNYASI GƏNC YAZARLARININ BAKI TOPLANTISININ NÜMAYƏNDƏLƏRI ILƏ GÖRÜŞ
 

   daha ətraflı...
XANKIŞI BƏXTİYAR – 60
 

   daha ətraflı...
EŞQANƏ BABAYEVANIN “NƏCIB FAZIL QISAKÜRƏYIN YARADICILIQ YOLU” VƏ NƏCIB FAZIL QISAKÜRƏYIN “BIR ADAM YARATMAQ” KITABLARININ TƏQDIMATI
 

   daha ətraflı...
MAYA BƏDƏLBƏYLININ “КТО НАЗВАЛ СЕБЯ СВЯТЫМ» KITABININ TƏQDIMATI
 

   daha ətraflı...
ÇINGIZ ABDULLAYEVIN “ERAMIZIN ƏZƏLINDƏ SUI-QƏSD” KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
SEVDA ƏLİBƏYLİ-50
 

   daha ətraflı...
ZƏRƏNGIZ DƏMIRÇI QAYALININ “TƏKAN”TƏLƏBƏ GƏNCLƏRIN İCTIMAI BIRLIYI ÜZVLƏRI ILƏ GÖRÜŞÜ
 

   daha ətraflı...
ƏLI VƏKIL – 75
 

   daha ətraflı...
OKTAY ƏlİYEVİN “BÖYÜK GÜNAH” KİTABININ İMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
“MINGƏÇEVIR LEYSANI” JURNALININ 5 ILLIK YUBILEYINƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBIR
 

   daha ətraflı...
GƏNC ƏDIBLƏR MƏKTƏBI DINLƏYICILƏRININ YAZIÇI AQIL ABBASLA GÖRÜŞÜ
 

   daha ətraflı...
RƏFAIL TAĞIZADƏNIN “GECƏ XƏYALLARI” KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
RAMIZ DUYĞUNUN “TARIXIN LƏNƏTI” KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
ƏMİN ƏFƏNDİYEV – 80
 

   daha ətraflı...
ALEKSANDR HAKIMOVUN “VINNETU PERVOY NAQORNOY” KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
RƏSUL RZA ADINA ƏDƏBIYYAT FONDUNUN TƏSIS ETDIYI
BEYNƏLXALQ RƏSUL RZA ƏDƏBI MÜKAFATLARININ TƏQDIMAT MƏRASIMI
 

   daha ətraflı...
ASLAN KƏMƏRLİ – 70
 

   daha ətraflı...
PEYMAN OĞAYƏTIN “SEVGI YAĞIŞI” KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
ELBƏYI CƏLALOĞLUNUN “EŞQ DƏNIZLƏRI QOVUŞANDA” KITABININ IMZA GÜNÜ
 

   daha ətraflı...
HACI TOFIQ SEYIDZADƏ - 75
 

   daha ətraflı...
ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLIYEVIN 90 ILLIK YUBILEYI ILƏ ƏLAQƏDAR POEZIYA GECƏSI
 

   daha ətraflı...
GƏNC YAZARLARA AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BIRLIYININ ÜZVLÜK VƏSIQƏLƏRI TƏQDIM OLUNDU
 

   daha ətraflı...
ƏDALƏT ƏSGƏROĞLUNUN “HAQDAN GƏLƏN GÖZƏL GƏLIR” VƏ KƏMALƏDDIN QƏDIMIN “YAŞAMAQDA NƏ VARSA” KITABLARININ TƏQDIMATI
 

   daha ətraflı...

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
01.10.2014 ELÇIN HÜSEYNBƏYLI ISTEFA VERDI...
tr
22.09.2014 AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN (AYB) GƏNCƏ BÖLMƏSINƏ YENI
SƏDR SEÇILIB
tr
11.09.2014 AYB.KITAB.AZ SAYTININ TƏQDIMAT MƏRASIMI
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head